Kolekce: Alina Ushcheka

  • ŽIVOT JAK JE

    Cestovat sám po světě, setkávat se s lidmi z různých kultur a vydat se do zvláště vzdálených míst od civilizace, to vše nabízí inspiraci a nový pohled na mnoho každodenních věcí. V horské vesničce skryté před turistikou v Himalájích, v africké osadě, na divokých místech Kamčatky na Aljašce jsem během své cesty kolem světa na vlastní kůži poznal mnoho krás a jedinečnosti, nejen přírodu a hory, ale i obyčejní lidé.

    Jsem rád, že moje fotografie získaly mezinárodní uznání a že se pořádaly výstavy. O to víc mě ale těší, když fotografie dokážou vnést prvek novosti do prostoru lidských domovů, zdobit je nebo připomínat lidem jejich sny.

    Fotografie vytištěné na plátně nebo na papíře 60×90 (obvykle tento rozměr byl na všech mých výstavách) ožijí a přenesou vás do jiného prostoru. Nechte svůj domov naplnit krásou.